فرشید عرب

20 دی 1396 0 comment

arab

 

نام و نام خانوادگی : فرشید عرب
سمت :مدیر سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

 

تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی معماری