مراسم معارفه سرپرست منطقه دو شهرداری ملارد برگزار شد.

طی حکمی سیامک میرانی بعنوان سرپرست منطقه دوشهرداری ملارد منصوب شد.

20 دی 1397

مراسم معارفه سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری ملارد برگزار شد.

طی حکمی مهندس میر باقری  بعنوان سرپرست سازمان مشاغل شهری و فرآورد های کشاورزی شهرداری ملارد منصوب شد.

29 مهر 1397

مراسم معارفه سرپرست منطقه یک شهرداری ملارد برگزار شد.

طی حکمی علی برزگر بعنوان سرپرست منطقه یک شهرداری ملارد منصوب شد.

15 مهر 1397

علی سلگی در مراسم معارفه فرماندار جدید شهرستان ملارد

مراسم تکریم و معارفه فرماندار شهرستان ملارد در مورخ 97/06/22 انجام شد.

24 شهریور 1397

طی حکمی محمود ساسانی بعنوان ریاست حراست شهرداری ملارد منصوب شد.

مراسم تودیع و معارفه رئیس حراست شهرداری ملارد در مورخ 97/06/12 در شهرداری ملارد برگزار شد.

14 شهریور 1397

چنگیز تاجیک بعنوان سرپرست معاونت امور زیر بنایی و ترافیکی شهرداری ملارد منصوب شد.

مراسم معارفه سرپرست معاونت امور زیر بنایی و ترافیکی شهرداری ملارد در مورخ  96/10/14 انجام شد.

14 دی 1396

مراسم معارفه علی سلگی شهردار ملارد + تصاویر

مراسم رسمی معارفه علی سلگی شهردار منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر ملارد در مورخ 96/08/22 برگزار شد.

23 آبان 1396