اجرای عملیات سنگکاری دیوار نمای منطقه یک شهرداری ملارد آغاز گردید.

سنگکاری دیواره های منطقه یک شهرداری ملارد از مورخ 97/08/19 شروع شد.

22 آبان 1397

عملیات بتن ریزی ضلع جنوبی پارکینگ طبقاتی به اتمام رسید.

پایان عملیات بتن ریزی در ضلع جنوبی پروژه  پارکینگ طبقاتی

22 آبان 1397

اجرای عملیات جدولگذاری ضلع جنوبی خیابان شهید شکور احدی

جدولگذاری ضلع جنوبی خیابان شهید شکور احدی در حال انجام می باشد.

22 آبان 1397

فاز دوم عملیات عمرانی در پارک شهرک جعفریه آغاز گردید.

اجرای عملیات کف پوش معابر پارک شهرک جعفریه در حال انجام می باشد.

12 آبان 1397

اجرای عملیات خاکبرداری وجدول گذاری معابراصلی اسپرت پارک

جدولگذاری معابر اصلی اسپرت پارک از مورخ 97/07/20 آغاز گردید.

23 مهر 1397

عملیات زیر سازی خیابان آیت الله هاشمی رفسنجانی به مراحل پایانی رسید.

محور آیت الله هاشمی رفسنجانی در مورخ 97/05/24 آماده عملیات روکش آسفالت گردید.

13 شهریور 1397

اجرای عملیات قیر پاشی بلوار کشاورزان آغاز گردید

آغاز عملیات قیر پاشی بلوار کشاورزان به منظور اجرای عملیات روکش آسفالت آن در مورخ 97/05/30

30 مرداد 1397