آغاز عملیات زیرسازی لاین تندرو بلوار نیایش

عملیات تسطیح و زیرسازی لاین تندرو بلوارنیایش در مورخ 96/10/12  آغاز گردبد.

16 دی 1396

انجام عملیات آرماتور بندی دیوارهای برشی قسمت گالری فرهنگسرا

اجرای ریشه گذاری فنداسیون فرهنگسرا د ر قسمت گالری و دیوار برشی آن در مورخ 96/10/01 آغاز گردید.

04 دی 1396

انجام عملیات تسطیح کف سوله ورزشی شهید مطهری

عملیلت کف سازی و تسطیح سوله ورزشی واقع در خیابان شهید مطهری در حال انجام می باشد.

30 آذر 1396

پایان عملیات آسفالت خیابان های منتهی به مرکز دفن زیست اختر غرب

آسفالت خیابان های منتهی به مرکز دفن زباله زیست اختر غرب در اختر آباد به پایان رسید.

29 آذر 1396

عملیات آسفالت خیابان گل مریم تقاطع خیابان شیوا انجام شد.

کناره های نهر روسی در تقاطع خیابان گل مریم به خیابان شیوا در مورخ 96/09/26 تسطیح و آسفالت گردید. 

28 آذر 1396

اجرای عملیات آسفالت در خیابان ها و معابر سطح شهر ملارد

با نظارت معاونت فنی و عمرانی شهرداری ملارد اجرای آسفالت در معابر ،خیابان ها و بلوارهای شهر ملارد اتجام شد.

25 آذر 1396

اجرای عملیات زیر سازی بستر زمین بازی کودکان در پارکهای سطح شهر ملارد

به همت سازمان فضای سبز شهرداری ملارد عملیات زیر سازی بستر زمین بازی کودکان در پارک های انجام شد.

23 آذر 1396