شروع عملیات اجرای کفپوش خیابان دکتر حسابی شمالی به سمت بلوار مارلیک

کفپوش معابر خیابان دکتر حسابی مورد بازسازی و نوسازی قرار گرفت

03 ارديبهشت 1397

ادامه عملیات کفپوش پارک امام خمینی در حال انجام می باشد.

اجرای کفپوش معابر پارک امام خمینی از مورخ 97/01/26 آغاز گردیده است .

03 ارديبهشت 1397

اجرای عملیات کفپوش معابر پارک امام در حال انجام می باشد.

اجرای کفپوش معابر پارک امام واقع در خیابان امام خمینی (ره) از مورخ 97/01/16 در حال انجام می باشد.

23 فروردين 1397

عملیات آسفالت زمین ورزشی اسپرت پارک آغاز گردید.

عملیات آسفالت زمین ورزشی شماره 1 در اسپرت پارک در حال انجام می باشد.

06 فروردين 1397

عملیات اجرای کفپوش پارک امام خمینی (ره) آغاز گردیده است .

اجرای کفپوش اطراف پارک امام واقع در خیابان امام خمینی (ره) از مورخ 96/12/10 در حال انجام می باشد.

21 اسفند 1396

اتمام عملیات تسطیح و زیر سازی زمین فوتبال ورزشگاه شهید ثمری

فاز دوم عملیات ترمیم و بازسازی زمین چمن فوتبال ورزشگاه شهبد ثمری آغاز گردید.

21 اسفند 1396

اتمام عملیات تسطیح مسیر دسترسی به سکوی زباله واقع در خوشنام

اجرای تسطیح مسیر دسترسی به سکوی زباله جدید واقع در خوشنام در مورخ 96/12/19 به اتمام رسید.

21 اسفند 1396