ادامه عملیات زیر سازی در محور لم آبا د

عملیات تسطیح و زیر سازی محور لم اباد به چهار راه ملارد در حال انجام می باشد.

19 آذر 1397

عملیات قالبندی دیواربرشی طبقه منفی ۲پارکینگ طبقاتی آغاز گردید.

آماده سازی دیوار برشی طبقه منفی دو پارکینگ طبقاتی  جهت اجرای  بتن ریزی 

08 آذر 1397

عملیات جدولگذاری در خیابان شهید شکوری به اتمام رسید.

اجرای جدولگذاری خیابان شهید شکوری در مورخ 97/09/01 به پایان رسید.

05 آذر 1397

اجرای عملیات سنگکاری دیوار نمای منطقه یک شهرداری ملارد آغاز گردید.

سنگکاری دیواره های منطقه یک شهرداری ملارد از مورخ 97/08/19 شروع شد.

22 آبان 1397

عملیات بتن ریزی ضلع جنوبی پارکینگ طبقاتی به اتمام رسید.

پایان عملیات بتن ریزی در ضلع جنوبی پروژه  پارکینگ طبقاتی

22 آبان 1397

اجرای عملیات جدولگذاری ضلع جنوبی خیابان شهید شکور احدی

جدولگذاری ضلع جنوبی خیابان شهید شکور احدی در حال انجام می باشد.

22 آبان 1397

فاز دوم عملیات عمرانی در پارک شهرک جعفریه آغاز گردید.

اجرای عملیات کف پوش معابر پارک شهرک جعفریه در حال انجام می باشد.

12 آبان 1397