گزارش عملکرد سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد در آبان ماه 96

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری ملارد در آبان ماه 96 به شرح ذیل می باشد.

13 آذر 1396

گزارش عملکرد آذر ماه واحد زیبا سازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد آذر ماه 96 واحد زیبا سازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد به شرح ذیل می باشد.

13 آذر 1396

عملکرد آبان ماه واحد رفع سد معبر معاونت خدمات شهری و زیست شهرداری ملارد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد واحد رفع سد معبر معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در آبان ماه 96  به شرح ذیل می باشد:

04 آذر 1396

گزارش عملکرد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملارد در آبان ماه 1396

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد آبان ماه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملارد به شرح ذیل می باشد .

12 آذر 1396

نصب بنر اهم عملکرد سه ماهه شهرداری ملارد از اول شهریور لغایت اول آذر در سطح شهر

اهم عملکرد سه ماهه شهرداری ملارد در سطح شهر جهت اطلاع شهروندان محترم 

12 آذر 1396

گزارش عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد در آبان 96

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد در آبان ماه  1396 به شرح ذیل می باشد : 

05 آذر 1396

گزارش عملکرد واحد فنی و عمرانی شهرداری ملارد

خلاصه عملکرد واحد فنی و عمرانی شهرداری ملارد 

11 آبان 1396