اتصال خیابان دکتر حسابی جنوبی به محور چیتگر

عملیات خاکبرداری انتهای خیابان دکتر حسابی به محور چیتگر ادامه دارد.

03 خرداد 1397

اجرای ستون های سقف آمفی تئاتر فرهنگسرای ملارد

عملیات آرماتور بندی ستون های سقف آمفی تئاتر فرهنگسرا از مورخ 97/03/03 آغاز گردیده است.

03 خرداد 1397

جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر

یکی از وظایف و برنامه های محوله به واحد امانی شهرداری ملارد جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر می باشد .

02 خرداد 1397

آغاز احداث پروژه سوله ورزشی در مارلیک

اجرای عملیات غلطک و آب پاشی و بتن مگر جهت احداث سوله ورزشی در مارلیک از مورخ 97/02/27 آغاز گردید.

01 خرداد 1397

یک دوره مسابقات بومی و محلی در شهر ملارد برگزار گردید.

به همت معاونت فرهنگی اجتماعی یک دوره مسابقات بومی و محلی در شهر ملارد برگزار گردید.

01 خرداد 1397

آغاز عملیات جدولگذاری معابر پارک شیوا

جدولگذاری معابر پارک شیوا از مورخ 97/02/ 25 شروع شده است.

01 خرداد 1397

لکه گیری و اجرای روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی در سطح شهر

آسفالت و لکه گیری بلوار،میادین،خیابان‌های فرعی واصلی،تقاطع ها ، معابر سطح شهر  نوارهای حفاری توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

01 خرداد 1397