کلاس آموزشی مدیریت پسماند تحت عنوان تفکیک از مبداء در دبستان جنت برگزار گردید.

کلاس آموزشی مدیریت پسماند در آموزشگاه دخترانه جنت روز13آذر 96 توسط واحد روابط عمومی سازمان پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت برگزار شد. 

21 آذر 1396

برگزاری کلاس مهارت های زندگی در خانه فرهنگ شهرداری ملارد

به همت معاونت فرهنگی اجتماعی کلاس های مهارت های زندگی در خانه فرهنگ شهرداری ملارد در مورخ 96/09/20 برگزار گردید.

20 آذر 1396

جلسه هماهنگی مراسم پیاده روی حرم تا حرم در اربعین حسینی

جلسه مراسم پیاده روی اربعین حسینی تحت عنوان حرم تا حرم  در مورخ 96/08/14 برگزار گردید.

15 آبان 1396

برگزاری کلاس آموزشی مدیریت پسماند در مدرسه دخترانه آسیه سرآسیاب شرقی

کلاس آموزشی مدیریت پسماند در مدرسه دخترانه آسیه سرآسیاب شرقی در تاریخ 95/10/08 توسط سازمان پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت برگزار شد . 

09 دی 1395

برگزاری کلاس آموزشی مدیریت پسماند در مدرسه دخترانه حضرت صدیقه سرآسیاب

کلاس آموزشی مدیریت پسماند در مدرسه دخترانه حضرت صدیقه سرآسیاب در تاریخ 95/10/07 توسط سازمان پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت برگزار شد .

09 دی 1395

برگزاری کلاس آموزشی مدیریت پسماند در مدرسه غیر دولتی باران رحمت مارلیک

کلاس آموزشی مدیریت پسماند در مدرسه غیر دولتی باران رحمت مارلیک در تاریخ 95/10/02 توسط سازمان پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت برگزار شد . 

06 دی 1395

برگزاری کلاس آموزشی مدیریت پسماند در دبیرستان دخترانه نوبت اول پیامبر اعظم (ص) سرآسیاب

کلاس آموزشی مدیریت پسماند در دبیرستان دخترانه نوبت اول پیامبر اعظم (ص) سرآسیاب در تاریخ 95/10/05 توسط سازمان پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت برگزار شد . 

06 دی 1395