مسابقات ورزشی ویژه کارکنان خانم شهرداری ملارد برگزار گردید

به مناسبت دهه کرامت یک دوره مسابقات ورزشی ویژه کارکنان خانم شهرداری در رشته های دارت و آمادگی جسمانی برگزار گردید

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ملارد به مناسبت دهه کرامت یک دوره مسابقات ورزشی ویژه کارکنان خانم شهرداری در رشته های دارت و آمادگی جسمانی در روز یکشنبه مورخ 98/4/23 برگزار گردید،در این مسابقات که به همت مدیریت فرهنگی، اجتماعی ورزشی برگزار گردید در رشته ورزشی دارت خانم ها زهره بابایی و فاطمه جعفری از مدیریت حقوقی به ترتیب مقام اول و دوم و سرکار خانم زهره سماواتي از اداره بازرسی مقام سوم را کسب نمودند.
در رشته آمادگی جسمانی خانم صغری تنها از سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی نفر اول،خانم زهره سماواتي از اداره بازرسی نفر دوم و خانم الهام ودادی از فرمانداری ملارد مقام سوم را کسب نمودند. 

موارد مرتبط