اهداء جلیقه خادمین امام رضا(ع) به دکتر موسوی شهردار ملارد

در اولین حضور دکتر موسوی شهردار جدید ملارد در نماز عبادی سیاسی جمعه جلیقه خادمین امام رضا (ع) به ایشان اهداء شد.

 به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ملارد جلیقه خادمی امام رضا علیه السلام در اولین حضور دکتر موسوی شهردار جدید ملارد در نماز عبادی سیاسی جمعه توسط  خادمین امام رضا اهدا گردید. 

موارد مرتبط