اجرای آرماتور بندی وقالب بندی سقف اول بلوک سی فرهنگسرا آغاز گردید

آماده سازی سقف بلوک سی جهت اجرای بتن ریزی از مورخ 97/11/01 آغاز گردیده است .

04 بهمن 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در خصوص پیشرفت عملیات عمرانی در پروژه های در دست اقدام شهرداری ، پروژه فرهنگسرا که در بلوار رسول اکرم (ص) واقع شده است و از اهمیت ویژه ای برخوردار است عملیات آرماتور بندی سقف بلوک سی آن آغاز گردیده که پس از اتمام آن اجرای بتن ریزی آن عملیاتی و اجرا گردد.

موارد مرتبط