پیشرفت عملیات عمرانی در بلوک دی فرهنگسرا

اجرای تیغه چینی طبقه منفی در بلوک دی فرهنگسرا در حال اجرا می باشد.

22 دی 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در خصوص پیشرفت عملیات عمرانی در پروژه فرهنگسرا اجرای تیغه چینی طبقه منفی در بلوک دی پروژه فرهنگسرا اجرایی گردیده و در حال انجام است.

موارد مرتبط