عملیات جدولگذاری در خیابان شهید شکوری به اتمام رسید.

اجرای جدولگذاری خیابان شهید شکوری در مورخ 97/09/01 به پایان رسید.

05 آذر 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین المل شهرداری ملارد با توجه به آغاز فصل پاییز و بارش نزولات آسمانی که نبود مسیرهای هدایت آبهای سطحی در نقاطی از سطح شهر موجب مشکلاتی برای تردد شهروندان می شود . از اینرو در خیابان شهید شکوری عملیات اجرای جدولگذاری پس از زیر سازی از نوع رفوژ میانی در آن انجام و به اتمام رسید که با انجام این عملیات و ایجاد آن آبهای سطحی را هدایت و مشکلات تردد شهروندان و خودروها را مرتفع ساخته است.

موارد مرتبط