مراسم معارفه سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری ملارد برگزار شد.

طی حکمی مهندس میر باقری  بعنوان سرپرست سازمان مشاغل شهری و فرآورد های کشاورزی شهرداری ملارد منصوب شد.

29 مهر 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد مراسم معارفه آقای میر باقری بعنوان سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورد های کشاورزی برگزار گردید.این مراسم که در ساختمان این سازمان برگزار گردید جناب حسینی معاونت محترم اداری و مالی ضمن قدر دانی از زحمات آقای علی برزگر مدیر عامل اسبق این سازمان طی حکمی از سوی سلگی شهردار ملارد  آقای باقری را بعنوان سرپرست این سازمان معرفی نمودند.این مراسم در مورخ 97/07/29 برگزار گردید.

موارد مرتبط