اتمام عملیات آرماتوربندی وقالبندی طبقه منفی یک پارکینگ طبقاتی

آماده سازی طبقه منفی یک پارکینگ طبقاتی جهت بتن ریزی

29 مهر 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در خصوص پیشرفت عملیات عمرانی پروژه ها در دست اقدام شهرداری ملارد پروژه پارکینگ طبقاتی که در خیابان امام خمینی (ره) واقع شده است اجرای عملیات آرماتور بندی و قالبندی طبقه منفی یک آن به اتمام رسیده و آماده بتن ریزی گردیده است.

موارد مرتبط