شروع به کار شرکت پاک روبان چناس در حوزه خدمات شهر

شرکت پاک روبان چناس با استعداد 19 دستگاه خودرو در خدمات شهر شهرداری ملارد آغاز به کار کرد .

01 مهر 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در راستای ارائه خدمات عمومی و تنظیف سطح شهر شرکت پاک روبان چناس با تعداد 15 دستگاه ماشین حمل زباله و 2 دستگاه خاور خاک ،تعداد 1 دستگاه جاروب مکانیزه بزرگراهی و تعداد 1 دستگاه وانت گشت و 80 نفر نیروی انسانی در حوزه معاونت خدمات شهر شهرداری ملارد در حال فعالیت می باشند. قابل ذکر است برای اولین بار از جاروب مکانیزه بزرگراه به منظور نظافت بلوارها و بزرگراهها در سطح شهر ملارد استفاده می گردد.