جلسه اعضای اتاق فکر به ریاست علی سلگی در ساختمان شهرداری تشکیل شد.

تشکیل جلسه به منظور راه اندازی اتاق فکر در شهرداری ملارد در مورخ 97/06/18

19 شهریور 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد امروز یکشنبه مورخ 97/06/18 در دفتر شهردار ملارد جلسه ای به ریاست ایشان برگزار گردید. این جلسه تعدادی با حضور رئیس حراست و تعدادی از معاونین و مدیران محترم ایشان برگزار گردید . این جلسه به منظور ایجاد اتاق فکر در شهرداری ملارد به جهت استفاده از افکار نو و سازنده و استفاده بهینه از حداقل امکانات در راه شکوفایی نو و چشمگیر شهرداری در انجام امور عمرانی و خدماتی به شهروندان تشکیل گردید.

موارد مرتبط