عملیات بتن ریزی فنداسیون جنوبی پروژه فرهنگسرا آغاز گردید.

اجرای بتن ریزی قسمت گالری پروژه فرهنگسرا از مورخ 97/03/19 عملیاتی شد.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در راستای پیشرفت عملیات عمرانی در پروژ های در دست اقدام شهرداری ملارد احداث پروژه فرهنگسرا که در ابتدای بلوار الغدیر مقابل ساختمان مرکزی شهرداری واقع شده است ،عملیات آرماتور بندی سالن گالری آن به اتمام رسیده واجرای بتن ریزی قسمت جنوبی آن آغاز و هم اکنون نیز در حال انجام می باشد.

موارد مرتبط