سوله ورزشی پارک بانوان مارلیک درآغاز بتن ریزی فنداسیون قرار گرفت .

اجرای بتن ریزی فنداسیون سوله ورزشی اسپرت پارک از مورخ 97/03/20 شروع شد.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد با توجه به تکمیل پروژه اسپرت پارک  نیاز منطقه مارلی به مکان های ورزشی در همین راستای به منظور بالا بردن  سرانه ورزشی پروژه اسپرت پارک که در بلوار شهید جمور (سه بانده) واقع شده است سوله ورزشی که در این مجتمع تفریحی ورزشی تعبیه شده بود پس از اتمام عملیات آرماتور بندی عملیات بتن ریزی قنداسیون آن آغاز گردیده است و هم اکنون ادامه دارد.

موارد مرتبط