اصلاح دال های شکسته و نو سازی دریچه ها در سطح شهر

توسط واحد امانی شهرداری ملارد صورت گرفت : اصلاح و بازسازی دال های شکسته سطح شهر  

23 ارديبهشت 1397 0 comment

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد واحد امانی معاونت زیر بنایی و ترافیکی شهرداری ملارد در راستای اجرای وظایف محوله و امورات جاریه خود به منظور جلوگیری از ترافیک و رفع چاله های سطح شهراقدام به بررسی و رسیدگی و اصلاح دال های شکسته سطح شهر پرداخت و در این اقدام ، دال های ورودی خیابان دکتر حسابی تعمیر و بازسازی نموده است.این عملیات در تاریخ  97/02/19  صورت پذیرفت . 

موارد مرتبط