اتمام بتن مگر و شروع آرماتوربندی فنداسیون گالری فرهنگسرا

عملیات قالب بندی و بتن مگر قسمت جنوبی گالری فرهنگسرای شهر ملارد در مورخ 97/02/21 به اتمام  رسید.

23 ارديبهشت 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در خصوص پیشرفت اقدامات انجام شده در پروژه های خرد و کلان در دست اقدام شهرداری که می توان به فرهنگسرای شهر ملارد اشاره نمود و با توجه به نیاز مبرم شهر به مکان فرهنگی و اجتماعی که از اهمیت ویژه ای نیز برخوردار است که تاکید شهردار ملارد بر سریع در ساخت و آماده سازی آن می باشد . لذا در همین راستا پس از اتمام عملیات بتن مگر و قالب بندی قسمت جنوبی گالری فرهنگسرا عملیات آرماتور بندی آن آغاز گردیده است و هم اکنون ادامه دارد.   

موارد مرتبط