آغاز عملیات سمپاشی درختان در سطح شهر

اجرای طرح سمپاشی درختان و فضای سبز در شهر ملارد از مورخ 97/02/17  آغاز گردید.

23 ارديبهشت 1397 0 comment

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد و گزارش سازمان سیما منظر وفضای سبز ملارد ،به منظور کنترل آفات و مبارزه با بیماری های گیاهی کلیه درختان و درختچه های سطح شهر ملارد سمپاشی می شود. مدیر عامل سازمان تصریح کرد:رشد و نمو گیاهان همواره تحت تاثیر عوامل محدودکننده مانند آفات قرار می گیرد که وجود این آفات موجب ضعف و در نهایت خشکیدگی گیاهان می شود. ایشان همچنین عنوان داشتند :از جمله آفات مهم گیاهان زراعی ، صنعتی ، باغی، زینتی و... شته ها به شمار می آیند و گیاهی را نمی توان در طبیعت یافت که در دوران زندگی خود مورد حمله شته ها قرار نگیرد این آفت علاوه بر تغذیه از شیره گیاهی ، تغییر شکل اندامها ، اختلال در امر فتوسنتز همچنین ناقل بیمارهای ویروسی نیز هستند. لذا با توجه به لزوم سمپاشی درختان در فصل بهار و در زمان مناسبی از رشد شته ها سمپاشی با سموم تماسی و سیستمیک در سطح شهر و باغات شروع کرده ایم که عللاوه بر از بین بردن آفات گیاهی نیز از فضای سبز شهر نیز محافظت می نماییم.

موارد مرتبط