اجرای اولین سرعت گیر در بلوار شهید جمور با سنگ کوبیک

ساخت اولین سرعت گیر با سنگ چین کوبیک در سه بانده مارلیک در مورخ 97/02/19 آغاز گردید.

23 ارديبهشت 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد یکی از وظایف معاونت زیر بنایی و ترافیکی شهرداری انجام امور عمرانی از قبیل بازسازی و بهسازی جداول میادین و خیابان ها و بلوارها ، ترمیم و بازسازی پل های سطح شهر و لکه گیری و روکش آسفالت معابر و ............. می باشد که در همین راستا برای اولین بار در شهر ملارد نسبت به احداث سرعت گیر با سنگ چین کوبیک اقدام گردید . این عملیات در بلوار شهید جمور (سه بانده مارلیک) تقاطع میدان ساعت واقع شده است .

موارد مرتبط