اهدای کارت هدیه به تاکسیداران خدوم شهر ملارد بمناسبت سال جدید

سازمان تاکسبرانی شهرداری ملارد به مناسبت سال جدید به تاکسیدااران کارت هدیه اهدا نمود.

19 فروردين 1397 0 comment

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد به مناسبت فرارسیدن سال جدید و به منظور قدردانی از خدمات تاکسیداران خدوم شهر ملارد، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری ملارد نسبت به اهداء به هر یک از تاکسیداران ناوگان تحت پوشش یک عدد کارت هدیه یکصد هزار تومانی اقدام نمود.به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد به مناسبت فرارسیدن سال جدید و به منظور قدردانی از تاکسیداران زحمت کش ، بر اساس مصوبه شورای سازمان و مساعدت های شورای اسلامی شهر ملارد و جناب آقای دکتر سلگی شهردار ملارد به هریک از تاکسیداران ناوگان تحت پوشش که حدود 1300 نفر مالکین تاکسی می باشند بک عدد کارت هدیه یکصد هزار تومانی اهدا شد . اهدای این کارت های هدیه توسط  مهندس فلاح نژاد مدیر عامل سازمان تاکسیرانی صورت گرفت .

موارد مرتبط