آماده سازی محوطه ساختمان مهد کودک شهرداری ملارد

جمع آوری مصالح مازاد و‌نخاله های اطراف مهدکودک شهرداری ملارد در مورخ 97/01/25 انجام شد.

26 فروردين 1397 0 comment

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در راستای اتمام پروژه های شهرداری ملارد ، با توجه به نیاز این شهرداری به مهد کودک این ساختمان آماده گردید و به جهت راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفتن آن با همت واحد امانی شهرداری ملارد جمع آوری مصالح مازاد و نخاله های اطراف آن و پارکینگ شهرداری صورت گرفت تا اینکه این ساختمان آماده بهره برداری قرار گیرد.

موارد مرتبط