اجرای کفپوش ضلع شمالی بلوار راغب آغاز گردید.

عملیات اجرای کفپوش درضلع شمال خیابان مصیب زاده تقاطع بلوار راغب به سمت بلوار نیایش آغاز گردید.

23 اسفند 1396 0 comment

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در راستای پیشرفت عملیات عمرانی ، خیابان ها و بلوارهای سطح شهر که کفپوش آنها بعلت تردد شهروندان فرسوده شده بود شاسایی گردید و پس از زیر سازی و تسطیح عملیات کفپوش آنها آغاز گردیده است.به همین منظور خیابان مصیب زاده در ضلع شمالی آن حد فاصل تقاطع بلوار راغب به سمت بلوار نیایش پس از خاکبرداری و تسطیح و زیر سازی اجرای کفپوش آن آغاز گردیده است .

 

موارد مرتبط