همسان سازی پیاده رو خیابان شیوا و گل مریم جهت نصب ایستگاه های تاکسی

تسطیح خیابان شیوا جهت نصب ایستگاه های تاکسی در مورخ 96/1123 انجام گردید.

25 بهمن 1396 0 comment

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در راستای خدمات رسانی به شهروندان و ساماندهی تاکسی های سطح شهر محل هایی برای نصب  ایستگاه های تاکسی در نظر گرفته شده است .لذا بدین منظور تقاطع خیابان گل مریم به خیابان شیوا که از محل های پر تردد فاز سه مارلیک  می باشد نیز مورد همسان سازی و تسطیح قرار گرفته تا جایگاه ایستگاه خطوط تاکسی های آن نصب گردد .

موارد مرتبط