شکوه تماشایی مردم شهر ملارد دیار خوشه های طلایی در راهپیمایی 22 بهمن +تصاویر

حضور مردم همیشه در صحنه شهرملارد دیار خوشه های طلایی در 22 بهمن تماشایی 96

به گزارش اداره ارتباطات و امو ر بین الملل شهرداری ملارد حضور پر شور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه به روایت تصویر

موارد مرتبط