سنگ نمای دیواره و سکوهای زمین ورزشی شماره 3 اسپرت پارک آغاز شد.

سنگ نمای دیواره ها و سکوی تماشاگران زمین ورزشی شماره 3 اسپرت پارک واقع در بلوار سه بانده مارلیک (شهید جمور) در مورخ 96/10/20 آغاز گردید.

23 دی 1396 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در راستای پیشرفت عملیات عمرانی پروژه ها در سطح شهر پروژه اسپرت پارک واقع در بلوار سه بانده مارلیک در مراحل اتمام فازهای نهایی می باشد که عملیات سنگ نمای دیواره و سکوهای تماشاکران زمین ورزشی شماره 3  در حال انجام می باشد.

موارد مرتبط