ترمیم و اصلاح جداول کوچه شکوفه در خیابان شهید مصیب زاده

اصلاح مهندسی جداول کوچه شکوفه در خیابان شهید مصیب زاده جهت هدایت آبهای سطحی در مورخ 96/09/14 انجام شد.

16 آذر 1396 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد به توجه به آغز فصل زمستان و ریزش نزولات آسمانی جداول کوچه ها و خیابانهای شهر ملارد جهت هدایت آبهای سطحی به سمت چا ه ها و نهرهای اصلی در حال بازسازی و ترمیم می باشد در این راستا جداول کوچه شکوفه در خیابان مصیب زاده نیز مورد این اقدام قرار گرفته و ترمیم و بتزسازی جداول میانی آن انجام شد تا آبهای سطحی این کوچه را هدایت نماید که باعث تسهیل در رفت و آمدهای شهروندان محترم گردد.       

موارد مرتبط