جمع آوری نخاله های سطح شهر ملارد

حمل و جمع آوری نخاله های مناطقی از سطح شهر ملارد 

به گزارش اداره روابط  عمومی شهرداری ملارد در راستای زیبا سازی و جمع آوری نخاله های سطح شهر به همت واحد امانی معاونت فنی و عمرانی نخاله های مناطقی از سطح شهر ملارد را به تعداد 18 سرویس به شرح ذیل انجام داده است که این نخاله ها توسط بابکت ،لودر و کامیون ده چرخ حمل و به محل دیگری انتقال داده شده است .

1- جمع آوری و حمل نخاله های دو سمت بلوار نیایش در حاشیه جداول

2- جمع آوری و حمل نخاله های کوچه شکوفه در خیابان  مصیب زاده حاصل از اصلاح جداول و پل 

3- جمع اوری و حمل نخاله های حاصل از اصلاح فضای سبز میدان اطلس 

 
 
 

موارد مرتبط