عملیات بتن ریزی فاز یک پارکینگ طبقاتی به پایان رسید.

فاز یک بتن ریزی پروژه پارکینگ طبقاتی ملارد در مورخ 96/09/12 به اتمام رسید .

13 آذر 1396 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد و با نظارت معاونت فنی و عمرانی  پس از آرماتور بندی فنداسیون کف پارکینگ طبقاتی ، عملیات بتن ریزی آن آغاز و در نهایت در مورخ 96/09/12 به اتمام رسید . شایان ذکر است با توجه به اینکه پروژه احداث پارکینگ طبقاتی از پروژه های بزرگ و از نیازهای مبرم شهر ملارد می باشد دارای وسعت عملیاتی بوده که در چندین فاز قابل اجرا می باشد.

 

موارد مرتبط