مراسم اعطای حكم شهردار ملارد در سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور +تصاویر

مراسم اعطای حكم شهردار ملارد در سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور

 در این مراسم احکام شهرداران ملارد ، تبریز و شیراز به ایشان اعطا گردید

موارد مرتبط